Bir ya da birkaç farklı mamulün imali için alet ve makinalarla techiz edilmiş yapı ya da yapılar grubu. Fabrika kavramı daha geniş anlamda mamul madde imali ve pazarlamasında vazifeli işçi ve idarecilerin meydana getirdiği bir teşkilatı tarifte de kullanılır. Teşebbüsün muvaffakiyeti büyük ölçüde idarecilerin hünerli olmasına bağlıdır.

Fabrika sisteminin gelişimini organik bir biçimde cereyan etmiştir. İşe kendi aile ihtiyaçlarını karşılamakla başlayan insanoğlu, komşuları vasıtası ile üretilen malzemelere de gereksinim duymaya başlandı. Bu ihtiyaçlar aile sebebi ile yapılan eşyanın birbiriyle mübadelesi ile karşılandı. Paranın kullanılmaya başlamasından önceki ilk adım olan bu uygulamadan hemen sonra, bazı insanlar imal ettikleri eşya modelinde uzmanlaşmanın ve pazarlamasının avantajlı bir meslek olacağına karar verdiler. Daha sonraki bir devrede ise bazı insanlar biriktirdikleri sermayeleri ile hammadde satın alıp, bu topladıklarını da türlü bölgelerdeki kişilere dağıtılmaya ve bu kişilerle de, evlerindeki atölyelerde aldıkları hammadeleri, mamul madde durumuna getirmeye başladılar.

Ağır piyasasının gelişmesiyle birlikte işçilerin belirli bir meslek merkezinde toplanması zaruri duruma geldi. Bu olay çağdaş fabrikacılık kavramını ortaya çıkardı. Fabrika hareketi, arasında kuvvet üretimi ve kullanılışının da olduğu ve özellikle tekstil sanayiinde ve ziraatta çok sayıda hızlı gelişmenin görüldüğü, endüstri ihtilalinin gerçekleştirildiği 19. yüzyıldan önce başlanmıştır. Fabrikalar eskinin edebiyatında da bahsedildiği benzeri, küçük pencereli, havasız, pis işyerlerindeki tehlikeli makinalar yığını olmaktan çıkarılarak, çağımızda açık bölgelerde çevresinin doğal güzelliklerine ziyan vermeyecek biçimde inşa ediliyor. Fer ve havalandırma teşkilatları, asrın en son teknikleri ile düzenlenmekte, işçilerin fabrika arasında olası olduğu kadar iyi şartlarda çalışmaları sağlanmaktadır.

Avrupa kıtasında ilk kez İngiltere’de başlayan fabrika hareketi, fabrika çeşitlerinde ve üretimde büyük hamlelerin yapıldığı şimal Amerika kolonilerine yayıldı. Fabrika hareketinde, sistemde parçaların değiştirilebilmesi tekniğini ortaya koyan Eli Whitney, önemli bir yenilik geliştirdi. Sonraki zamanlarda fabrika idaresinde yüzlerce büyüme meydana geldi. Bugünün fabrika teşkilatları yüzde yüz otomatik duruma gelmiştir. Fabrikalarda bilgisayar ile bilgi toplama ve aktarma işleri, metodların programlama ve geliştirilmiş üretim tahmininde kullanılması, fabrika hareketinde geniş değişikliklere neden oldu. Buna göre, ilk, üretimde ikinci planda kalmakta, temel yük bilgisayarı kullanan iyi eğitim görmüş teknisyenlere düşmektedir.

Söz konusu fabrikaların tanıtımı yapılabilmesi için bir fabrika tanıtım filmi olmasına gereksinim bulunmaktadır. Uzman, deneyimli, profesyonel ekibimiz ile kaliteli bir biçimde fabrikalarınızın tanıtım filmlerini yapmaktayız.

Bir sonraki hizmet verdiğimiz sektör olan Ticaret Odası Tanıtım Filmi için linke tıklayın.

Bize Ulaşın


Adres :
Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Şaşmaz Sitesi C/1 Blok 17/9 Kadıköy / İSTANBUL

Telefon: 0(216) 344 77 53

Telefon: 0(216) 344 88 53

Telefon: 0(216) 344 99 53

Email : info@seslendirmeajansi.com