Bir endüstri dalı ile alakalı yapım yöntemlerini, uygulanan araç, gereç ve aygıtları kapsayan bilgi, uygulama bilimi. Teknoloji bununla birlikte, bir endüstri dalıyla ilgili üretim yöntemlerini, uygulanan araç, gereç ve aletleri kapsayan bilgidir. Teknolojinin Latince karşılığı "Technoslogos" dur, "techne" yapmak, "logos" da bilmek anlamına gelmektedir. Alet ve edevat yapılması için lüzumlu olan bilgi ve yeteneği anlatım etmektedir.

Piyasının en göze çarpan öğesi teknoloji üretebilmektir. Uluslar teknoloji üretip, bilgiyi ürün tasarlamada kullanabildiği ölçüde ticarette rekabet üstünlüğünü, savunmada da caydırıcılığı sağlayabilir. Bu sebepten dolayı teknoloji üretilmesi ülkelerin gelişimi ile doğru orantılıdır.

Yeni mal, hizmet üretimi ya da imalat süreçlerinin, idare metodlarmın bulunmasına, geliştirilmesine veya basit problemlerin çözümüne yönelik uygulamalı teknik bilgiler bütünü. Teknoloji, yenilikler yahut buluşlar şeklinde kendini gösterir. O bakımdan teknoloji esas bilimlerin uygulamalı tarafını oluşturur. Bazı buluşların ortaya çıkması tesadüflere bağlı olsa da teknoloji temel şekilde araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sonucunda elde edilmekte.

Bu bakımdan Temel Bilimlerdeki gelişmeler teknoloji için ana kaynak mecburiyetindedir. Kuşkusuz esas bilimlerle ilgili bütün bilgilerin uygulamada kullanılması gerekmez. Bunların lakin bir kısmından teknoloji üretilmesinde yararlanılabilir. Ayrıca, var olan teknik bilgiler ilerki teknik buluşlar için kaynak rolü oynarlar. Belirtmek gerekir ki günümüzdeki araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin esas amacı çağdaşlaşmış ülkelerde kıt olan emek faktörü yerine kapital faktörünü ikame edecek teknolojiler üretme ye yöneliktir. Buna "uyarılmış" teknolojik gelişme teorisi ismi verilebilir. Nitekim, sanayileşmiş ülkelerde imal edilen teknolojilerin ana niteliğinin emek - tasarrufu - veren kapital sermaye - kullanan şekilde olmasının nedeni budur. Teknolojik büyüme toplumsal ve ekonomik değişmenin başlıca nedenlerinden birisidir. Hızlı teknoloji, toplumun ekonomik ve sosyal yapısının da hızla değişmesine sebep olur. Teknolojik değişme aynı sürede iktisadi kalkınmanın esas kaynaklarından birisidir. O bakımdan gerek gelişmekte olan ülkeler, gerekse çağdaş ülkeler ekonomik verimliliklerini yükseltmek ve hızlı bir gelişme gerçekleştirmek için teknolojiye büyük ciddiyet verirler.Az çağdaşlaşmış ülkeler, kalkınmaları için lüzumlu olan teknolojiyi kendileri üretemedikleri sürece sanayileşmiş ülkelerden ithal etmek durumundadırlar.

Teknolojinin tanıtımı yapılabilmesi için bir teknoloji tanıtım filmi olmasına gereksinim bulunmaktadır. Uzman, deneyimli, profesyonel ekibimiz ile kaliteli bir biçimde tanıtım filmleri yapmaktayız.

Bir sonraki hizmet verdiğimiz sektör olan Alışveriş Merkezi Tanıtım Filmi için linke tıklayın.

Bize Ulaşın


Adres :
Kozyatağı Mah. Değirmen Sok. Şaşmaz Sitesi C/1 Blok 17/9 Kadıköy / İSTANBUL

Telefon: 0(216) 344 77 53

Telefon: 0(216) 344 88 53

Telefon: 0(216) 344 99 53

Email : info@seslendirmeajansi.com